Корпоративна соціальна відповідальність

 

Група компаній Snack Production – найбільше національне об’єднання торгово-виробничих підприємств, які здійснюють свою діяльність на ринку України і в країнах Східної Європи. На сьогоднішній день це потужна, злагоджена структура, що має довгострокові цілі, чіткі завдання і стратегію розвитку. Підприємства Групи компаній Snack Production продовжують активно рухатися шляхом диверсифікації, нарощування виробничих обсягів і розширення власної частки присутності в інфраструктурі української економіки.

Логічно, що зі зростанням бізнес-структур і самодостатності компаній активно росте і рівень соціальної відповідальності Групи компаній Snack Production. На сьогоднішній день дана функція полягає не просто в успішному веденні бізнесу та постійному внеску в розвиток економіки, а й у створенні гідних умов роботи для співробітників компаній, поліпшенні рівня життя персоналу, а також постійній участі в громадських соціальних програмах.


Група компаній Snack Production впевнена, що дотримання стратегії корпоративної соціальної відповідальності є невід’ємною частиною принципів розвитку стійкого і успішного бізнесу.


Тому Група компаній Snack Production, як ключовий роботодавець у регіоні, приділяє велику увагу формуванню сприятливих умов праці для своїх співробітників: створює комфортні робочі місця, забезпечує конкурентний рівень оплати праці та надає соціальні гарантії. Інвестиції в розвиток свого персоналу шляхом навчання і набуття професійних знань – один із основних принципів кадрової політики підприємств Групи компаній Snack Production.
Цінності Групи компаній Snack Production формувалися на основі загальнолюдських цінностей. Вони чітко визначені і не схильні кон’юнктурним, географічним, тимчасовим або ситуативним впливам. На основі цих цінностей сформована довготривала стратегія взаємодії з місцевими громадами:

– інвестиції в соціальні проекти;

– благодійна допомога нужденним категоріям громадян;

– меценатські програми, спрямовані на становлення та розвиток української культури і спорту.