Офіційні правила рекламної Акції «Будьмо!» (надалі – Акція)

 1. Організатор та Виконавці Акції

1.1 Організатором Акції є ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 49054, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.103, кабінет 205; ЄДРПОУ 39293714

1.2 Виконавцем Акції є ТОВ «ФЕАР РІТЕЙЛ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04080, м. Київ, вул. вул. Кирилівська, 13Б, оф. 1, ЄДРПОУ: 41439052.

2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1 Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Сан Саныч», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.

2.2 Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті tost.com.ua (надалі – Сайт) у межах строку проведення акції.

2.3 Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції під ТМ                  «Сан Саныч» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

2.4 Стисла інформація про строки проведення Акції, її скорочені правила та умови буде доступна:

 

на спеціальній стрічці або стікері з написом «Акція» на продукції, яка бере участь у Акції та вказана у п.4.1. цих Правил;

в інформаційних листівках та плакатах у місцях продажу продукції ТМ «Сан Саныч», яка бере участь у Акції;

за телефоном «гарячої лінії» 0-800-30-11-73 (графік роботи з 08:30 до 22:30) у період з 10.2017 – 30.12.2017 включно. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій України (далі гаряча лінія).

3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1 Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 12:00 годин 01 листопада 2017 року по 30 грудня 2017 року включно або до моменту вичерпання Заохочень Акції, що вказані в п. 6.1.1. – 6.1.3. цих Правил (далі – «Строк проведення Акції»).

3.2 Строки визначення Переможців Акції, що отримають Заохочення, які вказані в розділі 6 цих Правил:

3.2.1 Заохочення №1 – щодня з 12:00 годин 01 листопада 2017 року по 23:59 години 30 грудня 2017 року серед Учасників Акції, які зареєстрували унікальні коди з Фішок акційної продукції, на яких крім унікального коду, зображений номінал поповнення рахунку мобільного телефону;

3.2.2 Заохочення №2 – кожного понеділка о 12:00 з 06.11.2017 р. до 25.12.2017 року включно, серед Учасників Акції, які за попередній тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) по відношенню до дати кожного розіграшу, зареєстрували мінімум 3 (три) і більше унікальних кодів з Фішок акційної продукції, де розміщений унікальний код та/або з Фішок акційної продукції, де крім унікального коду, вказаний номінал поповнення рахунку мобільного телефону;

3.2.3 Заохочення №3 (Головний приз) – о 12:00 30.12.2017 року, серед Учасників Акції, які у межах Строку проведення Акції зареєстрували мінімум 3 (три) і більше унікальних кодів з Фішок акційної продукції, де розміщений унікальний код та/або з Фішок акційної продукції, де крім унікального коду, вказаний номінал поповнення рахунку мобільного телефону;

3.3 Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій України (надалі – «Територія проведення Акції»). Організатор / Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ “ Сан Саныч” зі спеціальною стрічкою з написом «Акція» за межі території проведення акції. Організатор/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

4. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1 В Акції бере участь продукція, що виробляється Організатором, зазначена у п. 4.1.1 цих Правил зі спеціальною стрічкою з написом «Акція» (сукупно надалі іменується – «Акційна продукція») та містить в собі спеціальну фішку із восьмизначним унікальним кодом (надалі – «Фішка»), що складається з комбінації цифр та літер.

4.1.1 Весь асортимент ТМ «Сан Саныч», (за винятком насіння гарбуза і ядра), а саме соняшникове насіння ТМ «Сан Саныч»:

 • насіння «Смажене» – 50г, 80г, 120г, 125г, 135г, 170г, 175г, 185г;
 • насіння «Солоне» – 50г, 80г, 120г, 125г, 170 г, 175г, 185г;
 • насіння смажене «Бабусин рецепт» – 80г, 120г, 125г;
 • насіння солоне «Бабусин рецепт» – 80г, 120г, 125г;
 • насіння смажене «Преміум» -80 .

4.2 Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

4.3 Фішка може бути у вигляді фішки з унікальним кодом (далі – Фішка з унікальним кодом) або фішки з вказаним номіналом поповнення рахунку мобільного телефону та з унікальним кодом (далі – Фішка з номіналом поповнення рахунку) може міститися не в кожній упаковці Акційної продукції. Претензії щодо відсутності вищевказаних Фішки з унікальним кодом та Фішки з вказаним номіналом поповнення рахунку в Акційній продукції не приймаються.

5. Учасники Акції

5.1  В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 14 років (від імені Учасників віком від 14 до 18 років виступають виключно їхні батьки або інші законні представники, такі Учасники можуть бути допущені до реєстрації у Акції за умови наявності письмової згоди їх батьків або інших законних представників на участь у Акції і прийняття цих Правил) (далі – «Учасник» або «Учасники»), мають номер мобільного телефону, що відповідає вимогам п. 7.2 цих Правил, мають власний, відкритий та діючий рахунок в банку на території України (для реалізації вручення Заохочення №3 відповідно до умов цих Правил), та які у межах Строку проведення Акції здійснили покупку Акційної продукції, що вказана в п. 4.1. Правил,  та повністю погоджуються з умовами цих Правил.

5.2 Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

 • працівники Організатора, Виконавця та члени їхніх сімей;
 • власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ «Сан Саныч» та члени їхніх сімей;
 • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;
 • іноземці та особи без громадянства

5.3 Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

5.4 Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

 • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
 • вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
 • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;
 • зберігати Фішки до 15.01.2018 та надати на вимогу Виконавця та/або Організатора акції її для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.

5.5 Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації унікального коду з Фішок на Сайті, згідно вимогам розділу 7 Правил.

5.6 Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.

Увага! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про унікальні коди, вказані на Фішках,  які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про унікальні коди, вказані на Фішках, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.

6. Фонд Заохочень

 6.1 Фонд Заохочень Акції (надалі разом – Заохочення) складається з:

6.1.1 Заохочення №1:

6.1.1.1 поповнення рахунку мобільного телефону у розмірі 3,00 грн. (три гривні 00 коп.). Загальна кількість поповнень на 3,00 грн. протягом проведення Акції, не більше ніж – 1 321 825 (один мільйон триста двадцять одна тисяча вісімсот двадцять п’ять) поповнень;

6.1.1.2 поповнення рахунку мобільного телефону у розмірі 5,00 грн. (п’ять гривень 00 коп.). Загальна кількість поповнень на 5,00 грн. протягом проведення Акції, не більше ніж – 569 401 (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч чотириста одне) поповнень;

6.1.1.3 поповнення рахунку мобільного телефону у розмірі 10,00 грн. (десять гривень 00 коп.). Загальна кількість поповнень на 10,00 грн. протягом проведення Акції, не більше ніж – 101 679 (сто одна тисяча шістсот сімдесят дев’ять) поповнень;

6.1.1.4 поповнення рахунку мобільного телефону у розмірі 15,00 грн. (п’ятнадцять гривень 00 коп.). Загальна кількість поповнень на 15,00 грн. протягом проведення Акції, не більше ніж – 20 336 (двадцять  тисяч триста тридцять шість) поповнень.

6.1.1.5 поповнення рахунку мобільного телефону у розмірі 20,00 грн. (двадцять гривень 00 коп.). Загальна кількість поповнень на 20,00 грн. протягом проведення Акції, не більше ніж – 20 336 (двадцять тисяч триста тридцять шість) поповнень.

6.1.2 Заохочення №2 – електронний подарунковий сертифікат Алло номіналом 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок) – 800 штук;

Електронний подарунковий сертифікат Алло (далі – ПС) – унікальний промо-код (набір символів), який надає можливість його пред’явнику придбати товари та послуги в мережі магазинів «АЛЛО» на суму, що дорівнює номіналу ПС.

Увага! Строк дії сертифікату 1 (один) рік. У разі не використання відповідним Переможцем Акції сертифікату у вказаний строк, такий Переможець Акції втрачає право на отримання послуг за цим сертифікатом та не має права на отримання будь-яких виплат та компенсацій від Організатора/Виконавця Акції.

Порядок і правила використання Заохочень № 2 описані на офіційному сайті мережі магазинів «Алло» в мережі Інтернет за гіперпосиланням allo.ua. Заохочення № 2 можуть бути використані для отримання (купівлі) обмеженого переліку товарів в мережі магазинів «Алло». Мережа магазинів «Алло» залишає за собою право змінювати порядок і правила використання своїх електронних сертифікатів (Заохочення № 2), у зв’язку з чим Організатор Акції не бере на себе жодної відповідальності щодо можливої не згоди Учасників з порядком використання сертифікатів мережі магазинів «Алло», не зобов’язаний врегульовувати можливі претензії Учасників та вирішувати будь-які інші питання, пов’язані з використання переможцями Заохочень № 2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився в повному обсязі з правилами використання Заохочень № 2 та в мережі магазинів «Алло», зрозумів їх зміст та підтверджує повну й безумовну згоду з ними.

Учасник самостійно несе відповідальність за розголошення будь-яким третім особам коду електронного сертифікату мережі магазинів «Алло», що надсилається йому у приватному повідомленні Організатором. Організатор звільняється від відповідальності за наслідки втрати чи передачі Учасником коду такого електронного сертифікату третій особі. Втрачений код електронного сертифікату відновленню не підлягає. Організатор не несе відповідальності за зміну правил використання електронних сертифікатів мережею магазинів «Алло».

6.1.3 Заохочення №3 (Головний приз) (далі – «Заохочення №3») – сертифікат 100 000 грн.*

Сертифікат 100 000 грн. – сертифікат, що дає право обміняти його на грошову суму у розмірі 100 000 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.).

УВАГА! Детальні характеристики та умови вручення Заохочення №3 визначаються Організатором Акції, дата та час вручення Заохочення №3 узгоджуються між Організатором та Учасником, який отримав право на Заохочення №3. Заохочення №3 може бути змінено у межах Строку проведення акції Організатором Акції самостійно.

Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочення №3, забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.

6.2 Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

6.3 Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

6.4 Грошовий еквівалент Заохочень №1, 2 не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками  скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.5 Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

 7. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

 7.1 Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно у межах Строку проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил, придбати від однієї (одна і більше) будь-яких одиниць Акційної продукції, що визначена в п.4.1. цих Правил, знайти в упаковці Фішку з унікальним кодом або Фішку з номіналом поповнення рахунку та зареєструвати код відповідно до вимог Правил.

7.2 Щоб одержати одне із Заохочень №1 необхідно:

 • знайти в упаковці Акційної продукції Фішку з номіналом поповнення рахунку, який прив’язаний до такої Фішки і восьмизначним унікальним кодом (надалі –  Код), який складається з цифр та літер;
 • зареєструвати Код у межах Строку проведення Акції за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: www.com.ua, або відправити Код у вигляді СМС на короткий номер: 636*

7.3 Для отримання можливості одержати одне Заохочення №2 необхідно:

 • знайти в упаковці Акційної продукції Фішку
 • зареєструвати на момент розіграшу не менше 3 (трьох) Кодів за попередній календарний тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: www.tost.com.ua.

УВАГА! Коди з Фішок, де знаходиться інформація про номінал поповнення рахунку мобільного телефону, який прив’язаний до такої Фішки  і восьмизначний унікальний код (надалі –  Код), який складається з цифр та літер, можливо зареєструвати за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: www.tost.com.ua, або відправивши Код у вигляді СМС на короткий номер: 636*

7.4 Для отримання можливості одержати Заохочення №3 необхідно:

 • знайти в упаковці Акційної продукції Фішку
 • зареєструвати на момент розіграшу не менше 3 (трьох) Кодів за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: www.tost.com.ua.

УВАГА! Коди з Фішок, де знаходиться інформація про номінал поповнення рахунку мобільного телефону, який прив’язаний до такої Фішки  і восьмизначний унікальний код (надалі –  Код), який складається з цифр та літер, можливо зареєструвати за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: tost.com.ua , або також відправивши Код у вигляді СМС на короткий номер: 636*

 • забезпечити у межах Строку проведення Акції можливість отримання вхідних дзвінків на номер мобільного телефону, який вказувався при реєстрації Кодів.

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті або реєстрації Коду у вигляді СМС на короткий номер 636*, Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA. Номери телефонів, які підключені до корпоративної мережі юридичних осіб, мають право приймати участь в Акції, але не мають право на отримання Заохочення №1. Унікальні коди Учасників, які при реєстрації вказали номер телефону, підключеного до корпоративної мережі юридичних осіб, мають право приймати участь в розіграші Заохочень №2 – №3.

Після виконання процедури реєстрації кожного Коду за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або реєстрації Коду у вигляді СМС на короткий номер 636*, або у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті, або в СМС, яке прийде у відповідь на реєстрацію Коду у вигляді СМС на короткий номер 636*.

При цьому відповідне поле для реєстрації Коду на Сайті або 1 (одна) СМС на короткий номер 636* можуть одночасно вмістити лише один Код.

Код вважається зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.

Увага! Учасник може зареєструвати не більше 5 коректних Кодів протягом однієї доби. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає унікальному коду, зазначеному на Фішці та вимогам цих Правил) 5 разів  протягом 1 (однієї) доби, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 23:59:59 дня, протягом якого було введено некоректні Коди на умовах цього пункту Правил. У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Розблокування номеру мобільного телефона Учасника можливе лише за умови звернення такого Учасника до адміністратора Сайту, шляхом надіслання електронного листа з використанням форми «Зворотній зв’язок» на Сайті, при цьому, Учасник має обов’язково вказати причини реєстрації некоректних Кодів. Рішення про розблокування або не розблокування номер мобільного телефону приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Кодів та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

Увага! Реєстрація Кодів від одного Учасника може проводитись лише з використанням одного номеру мобільного телефона.

Увага! По завершенню строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил або після закінчення фонду Заохочень Акції, Коди не реєструються.

7.5 Один Код може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз.

7.6 Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі – Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться наступним шляхом:

 • Заохочення №1

з 12:00:00, 01.11.2017 року та у межах Строку проведення Акції, серед Фішок з номіналом поповнення рахунку, який прив’язаний до такої Фішки, унікальні Коди з яких зареєстровано відповідно до вимог цих Правил, визначаються:

 • При реєстрації унікального Коду з Фішки з номіналом поповнення рахунку на 3 (три) грн. – одне Заохочення №1, що визначене в п. 6.1.1.1 цих Правил;
 • При реєстрації унікального Коду з Фішки з номіналом поповнення рахунку на 5 (п’ять) грн. – одне Заохочення №1, що визначене в п. 6.1.1.2 цих Правил;
 • При реєстрації унікального Коду з Фішки з номіналом поповнення рахунку на 10 (десять) грн. – одне Заохочення №1, що визначене в п. 6.1.1.3 цих Правил;
 • При реєстрації унікального Коду з Фішки з номіналом поповнення рахунку на 15 (п’ятнадцять) грн. – одне Заохочення №1, що визначене в п. 6.1.1.4 цих Правил;
 • При реєстрації унікального Коду з Фішки з номіналом поповнення рахунку на 20 (двадцять) грн. – одне Заохочення №1, що визначене в п. 6.1.1.2 цих Правил;
 • Заохочення №2

Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень №2, проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки серед всіх Учасників Акції, які за попередній тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) по відношенню до дати кожного розіграшу, зареєстрували мінімум 3 (три) унікальних Коди з Фішок акційної продукції. Кожного понеділка, о 12:00 з 06.11.2017 до 25.12.2017 року включно визначається 100 (сто) Учасників Акції, кожен з яких здобув право отримати одне Заохочення №2, у разі виконання ними всіх умов цих Правил. Додатково, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 100 (ста) резервних Учасників на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.2  цих Правил,  які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання одного Заохочення вказаного в пункті 6.1.2  цих Правил, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання одного відповідного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення вказаного в пункті 6.1.2 цих Правил, у тому числі згідно п.8.1.12 Правил.

 • Заохочення №3

Визначення Учасника Акції, який здобуває право на отримання Заохочення №3, проводиться серед всіх Учасників Акції, які на момент розіграшу зареєстрували мінімум 3 (три) унікальні Коди з Фішок Акційної продукції. 30.12.2017 року о 12:00 шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, визначається 1 (один) основний Учасник Акції, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, у разі виконання ним усіх умов цих Правил. Під час визначення Учасника, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 5 (п’яти) резервних Учасників на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання одного Заохочення вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання одного відповідного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання одного Заохочення, вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення вказаного в пункті 6.1.3 цих Правил, у тому числі згідно п.8.1.12 Правил.

7.7 Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення №1-3, можна отримати на відповідній сторінці Сайту: tost.com.ua «Переможці». Під інформацією мається на увазі ім’я, прізвище та перші 7 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, вказані відповідними Учасниками Акції під час реєстрації Коду для участі в Акції.

7.8 Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з Реєстрацією Кодів чи участю в Акції.

7.9 Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції (забезпечення роботи Сайту Акції, визначення Переможців, вручення Заохочень, за винятком Заохочення №3, та таке інше), приймаються та розглядаються Виконавцем до 15.01.2018 р.

Претензії від Учасників, щодо обов’язків Організатора в рамках Акції (наявність Акційної продукції, наявність Фішок у Акційній продукції, вручення Заохочення №3, та таке інше), приймаються та розглядаються Організатором до 15.01.2018 р.

7.10 Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.11 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.12 Після надсилання Учасникам Заохочень № 2 представник Виконавця та/або залучених ним третіх сторін зв’язується з Учасником за телефоном, який був вказаний при реєстрації Коду на Сайті або при відправлені СМС-повідомлення, та повідомляє про надсилання Заохочення.

Після визначення Учасника, який отримав право на одержання Заохочення №3, представник Виконавця та/або залучених ним третіх сторін зв’язується з Учасником за телефоном, який був вказаний при реєстрації Коду, і просить надати документи, зазначені в п.8.2. цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником.

Увага! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п.7.12 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах.

7.13. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції,  які здобули право на отримання Заохочень №1-3  самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції і отриманням Заохочень №1-3.

8. Порядок та строки отримання Заохочень

 8.1 Порядок та строки отримання Заохочень.

8.1.1 Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення №1-3, можна отримати на відповідній сторінці Сайту: tost.com.ua «Переможці». У разі визначення Учасником, що здобув право на отримання відповідного Заохочення, особи у віці від 14 до 18 років, вручення Заохочення №2-3 здійснюється батькам або законним представникам такого Учасника.

8.1.1.1 Вручення Заохочень №1 проводиться Виконавцем та/або залученими третіми особами, які забезпечують реалізацію вручення Заохочень №1 шляхом прямого поповнення рахунків номерів мобільних телефонів Учасників, які отримали право одержати Заохочення №1, в порядку та згідно правил, встановлених операторами мобільного зв’язку для відповідної мережі протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту виконання таким Учасником умов Акції, зокрема, але не виключно, умов п. 7.2. Правил. Поповнення рахунків номерів мобільних телефонів здійснюється тільки на номери, які були зареєстровані, як контактні номери Учасників відповідно до умов цих Правил.

УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочення.

УВАГА! Під час реєстрації Кодів Учасник може зазначити лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA. Учасники, номери телефонів яких підключені до корпоративної мережі юридичних осіб, мають право брати участь в Акції, але не мають право на отримання Заохочень №1. Унікальні Коди Учасників, які при реєстрації зазначили номер телефону, підключеного до корпоративної мережі юридичних осіб, мають право брати участь в розіграші Заохочень №2-3.

8.1.1.2 Заохочення № 2 надсилаються Учасникам у вигляді СМС, що містить код електронного сертифікату та секретний код на номер мобільного телефону, зазначений при реєстрації унікальних Кодів таким Учасником, протягом 48 годин з моменту визначення Учасника отримувачем відповідного Заохочення № 2. Для отримання Заохочень №2 Учасник повинен, зареєструвати код електронного сертифікату на сайті інтернет-магазину «АЛЛО» та виконати необхідні дії з вибору та придбання продукції, згідно правил інтернет-магазину «АЛЛО», або звернутися до магазину «АЛЛО» та перед придбанням продукції повідомити код сертифікату продавцю.

8.1.1.3 Вручення Заохочення № 3 здійснюється Організатором Акції або залученими ним третіми особами за попереднім погодженням місця, дати та часу з відповідним Учасником, який здобув право отримати Заохочення №3, під час телефонної розмови з Організатором Акції, за умови надання документів, вказаних у п.8.2. цих Правил, та виконання інших вимог Правил, протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником переліку документів, що посвідчують особу (паспорт та інших документів) та виконнання інших дій, вказаних у п.8.2. цих Правил відповідно до вимог Правил.

УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочень.

8.1.2 В рамках цієї Акції один і той самий Учасник за один розіграш може отримати не більше одного Заохочення №2, передбаченого даними Правилами.

8.2 Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №3, для його отримання повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити  Виконавцю Акції електронною поштою на адресу: tost_winner@fairretail.com.ua наступні документи/інформацію:

 • Скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією),
 • Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,
 • банківські реквізити платіжної картки, для перерахування Заохочення № 3 (за запитом Виконавця),
 • Інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень;
 • У разі визначення Учасником, який отримав право на одержання Заохочення, особи у віці від 14 до 18 років, такий Учасник надає вищевказані документи одного із батьків або іншого законного представника, із скан-копією підписаного одним із батьків або іншим законним представником письмового дозволу на отримання Заохочення особою у віці від 14 до 18 років, що зареєструвала відповідний Код, та документу, що підтверджує законність представництва від імені Учасника у віці від 14 до 18 років (свідоцтво про народження, у якому вказано особу, що надає дозвіл на участь в Акції, як одного із батьків Учасника у віці від 14 до 18 років; рішення органів  опіки і піклування про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника; рішення суду про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника).
 • Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

8.3. В термін до 16.01.2018 року, Учасник, який отримав  право на отримання Заохочення №3, зобов’язаний прибути до м. Києва та укласти Договір дарування з Виконавцем Акції на отримання Заохочення №3. Всі витрати, пов’язані з прибуттям Учасника, який отримав  право на отримання Заохочення №3 до м. Києва, оплачуються таким Учасником самостійно.

8.4. При відмові Учасника, який отримав  право на отримання Заохочення №3, вчинити зазначені в п.п.8.3 Правил дії, Виконавець/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення №3.

8.5. У разі якщо документи, пред’явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення №3 не видавати.

8.6.   У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і / або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення №3 не видається.

8.7.   Заохочення № 3 перераховуються Учаснику, який отримав  право на отримання Заохочення №3,  в безготівковій формі в національній валюті України шляхом зарахування на поточний рахунок з використанням платіжної картки, яку Учасник вказав.

8.8.  Право на отримання Заохочення №3  у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення №3  припиняється при настанні наступних обставин:

 • Учасник відмовився від отримання Заохочення №3 та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в 8.2. цих Правил;
 • договір дарування між Учасником, який отримав  право на отримання Заохочення №3 і Виконавцем не укладений у строк, що вказаний в 8.3. цих Правил ;
 • на дату перерахування Заохочення №3, у  Учасника, який отримав  право на отримання Заохочення №3   не відкритий в банку на ім’я  такого Учасника поточний рахунок з використанням платіжної картки, що свідчить про добровільну відмову такого Учасника від отримання Заохочення №3;
 • в інших випадках передбачених даними Правилами.

8.9.Організатор/Виконавець  не несуть відповідальності  за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

 9. Обмеження

 9.1 Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону. В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких Заохочень в рамках цієї Акції.

9.2 Одна особа має право зареєструвати не більше 5 коректних Кодів протягом доби.

9.3 Ідентифікаторами для оцінки, чи належать декілька телефонних номерів одній особі, є проживання за однією адресою, співпадіння декількох даних, тощо.

9.4 Незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника вважається, що Учасник, який надіслав 5 некоректних Кодів протягом однієї доби, здійснив спробу підбору Кодів, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 23:59:59 дня, протягом якого було введено некоректні Коди на умовах цього пункту Правил.

У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, номер мобільного телефону такого Учасника, автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Розблокування номера мобільного телефона такого Учасника, можливе лише за умови звернення такого Учасника до адміністратора Сайту, шляхом надіслання електронного листа з використанням форми «Зворотній зв’язок» на Сайті, при цьому, Учасник має обов’язково вказати причини реєстрації некоректних Кодів. Рішення про розблокування облікового запису Учасника приймається Організатором та/або Виконавцем, незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

9.5 Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції Фішок з унікальними кодами) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

 10 . Додаткові умови Акції.

 10.1 Заохочення можуть бути отримані Учасниками  лише на умовах цих Правил.

10.2 Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

10.3 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

10.4 Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

10.5 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

10.6 Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «Будьмо!», розміщені на Сайті.

10.7 Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Заохочень , які можуть отримати Учасники.

10.8 Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов’язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

10.9 Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень . Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.10 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:

10.10.1 Власником персональних даних Учасників є Організатор;

10.10.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

10.10.3 з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

10.10.4 з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

10.10.5 Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

10.10.6 персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

10.10.7 персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані  Учасників  будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

10.10.8 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

10.10.9 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.11 Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

10.12 Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.13 Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «Будьмо!», розміщені на Сайті.

10.14 Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників , які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.

10.15 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

 

*Вартість відправки SMS-повідомлення на номер 636 становить 0,94 грн. для абонентів усіх національних GSM-операторів (тариф у гривнях з врахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5 % від вартості послуги без врахування ПДВ.) Сервіс тільки для повнолітніх абонентів всіх GSM –операторів. Технічний партнер: ТОВ «Старт-98», адреса:03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 37. Тел. технічної підтримки 044 492 27 37 ( у бідні з 9.00 до 18.00)