Офіційні правила участі в акції «Гроші в пачках» для насіння ТМ «Сан Саныч», ТМ «Ласунчик» (далі – «Правила»)

1. Організатор Акції

1.1 Організатором акції «Гроші в пачках» для насіння ТМ «Сан Саныч», ТМ «Ласунчик» (далі – «Акція») є ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН». Місцезнаходження (юридична адреса): 49054, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд. 103, каб. 205, тел. 0-800-30-11-73 (далі – «Організатор»).

 

2. Учасники Акції та територія проведення Акції

2.1 Акція проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованої території України. Територія проведення Акції може бути змінена Організатором.

2.2 В Акції можуть брати участь лише дієздатні громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 14 років, від імені Учасників Акції віком від 14 до 18 років виступають виключно їхні батьки або інші законні представники, такі Учасники Акції можуть бути допущені до реєстрації у Акції за умови наявності письмової згоди їх батьків або інших законних представників на участь у Акції, які постійно проживають на території України, та які повністю погоджуються з умовами цих Правил, з урахуванням винятків, передбачених п.2.3 цих Правил (далі – Учасник Акції).

2.3 Учасниками Акції не можуть бути та не визнаються:

1)Власники, замовники, учасники (акціонери), працівники та представники будь –якої організації (товариства, підприємства тощо), залученої до виробництва продукції, продаж якої Організатор, та будь-якої організації (товариства, підприємства тощо), залученої до організації та проведення Акції;

2) Чоловік або дружина осіб, вказаних у підпункті «1» даного пункту Правил;

3) Найближчі родичі осіб, вказаних у підпункті «1» і «2» даного пункту Правил, а саме: діти, сестра, батько, мати, дід, баба;

4) Фізичні особи, які не дотримуються вимог цих Правил.

 

3. Умови проведення Акції

3.1 Період проведення Акції триває з 24 квітня 2017 року по 31 серпня 2017 року включно (далі – Акційний період), але у будь-якому випадку до вичерпання акційної продукції. Акційний період може бути змінено Організатором.

3.2 В Акції бере участь продукція, що виробляється Організатором, та позначена стрічкою з написом «Гроші в пачках» або стікером «Гроші в пачках» (далі – «Акційна продукція»), а саме:

  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене 50г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене Бабусин рецепт середнє обсмаження 80г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене Бабусин рецепт середняя просолка 80г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене Преміум 80г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене Бабусин рецепт середнє обсмаження 125г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене Бабусин рецепт середняя просолка 125г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене 135г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене 170г;
  • ТМ «Сан Саныч» насіння соняшника смажене 185г;
  • ТМ «Ласунчик» насіння соняшника смажене 100г.

3.3 Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсу, а дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

3.4. Інформування про деталі та перебіг Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення Правил Акції на сайті http://snackproduction.com.ua/ чи за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-30-11-73 (графік роботи з 08:30 до 22:30) у період з 24.04.2017 до 31.08.2017 включно. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні в мережах території України. Усі дзвінки записуються.

 

4. Умови участі в Акції

4.1  Для того, щоб взяти участь в Акції, Учаснику Акції, необхідно:

4.1.1 Протягом Акційного періоду проведення Акції придбати будь-яку одиницю Акційної продукції, передбачену в п. 3.2.

4.1.2 Знайти всередині Акційної продукції одну грошову купюру номіналом від 1 гривні до 50 гривень.

4.2 Особа, яка знайшла грошову купюру, становиться її власником.

 

5. Призовий фонд Акції

5.1. Призовий фонд Акції складається з грошових купюр, а саме:

— грошові купюри номіналом від 1 грн до 50 грн на загальну суму 1 897 576 грн.

5.2 Організатор залишає за собою право збільшити Призовий фонд Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами.

5.3 Призовий фонд Акції обмежений.

5.4 Співвідношення грошових купюр різного номіналу встановлюється Організатором самостійно, на власний розсуд.

5.5 Загальна кількість Акційної продукції перевищує загальну кількість грошових купюр, що належать до Призового фонду Акції. Загальна кількість Акційної продукції визначається Організатором самостійно та не повідомляється Учасникам Акції.

 

6. Права та обов’язки Учасника Акції.

6.1 Права Учасника акції:

6.1.1 Взяти участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.

6.1.2 Отримати інформацію про Правила Акції.

6.2 Обов’язки учасника Акції:

6.2.1 Виконати належним чином та в повному обсязі умови цих Правил.

 

7. Права та обов’язки Організатора.

7.1 Права Організатора:

7.1.1 Організатор користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.

7.2 Обов‘язки Організатора:

7.2.1 Провести Акцію відповідно до цих Правил.

 

8. Обмеження.

8.1 Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

8.2 Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції або такими, що мають право на отримання грошових купюр або їх власниками. Рішення Організатора щодо визначення осіб Учасниками Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.

 

9. Інші умови.                                                                               

9.1 Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.

9.2 Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції, прямо не передбачені цими Правилами.

9.3 Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.4 Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.

9.5 Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції вносити зміни та доповнення до умов та строків проведення Акції з обов’язковим їх  оприлюдненням на сайті http://snackproduction.com.ua/ та за телефоном «гарячої лінії»: 0-800-30-11-73.

9.6 У випадку виникнення ситуацій, що допускаються неоднозначним тлумаченням цих Правил та / або, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та \ або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором. При цьому таке рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.7 Текст Правил проведення Акції є об’єктом авторського права, виключні майнові права на які належать Організатору, всі права захищені. Будь-яке копіювання, відтворення або поширення заборонено. Це порушує Закон України «Про авторське право та суміжні права». В разі виявлення факту порушення виключних майнових прав, Організатор має право на притягнення порушника до відповідальності.